Regulamin zajęć indywidualnych

Regulamin zajęć indywidualnych Szkoły Tańca FEN - pobierz.

 1. Klienci korzystający z lekcji indywidualnych w Szkole Tańca FEN wnoszą opłatę za lekcję najpóźniej na 2 dni przed terminem zajęć na rachunek szkoły lub osobiście w siedzibie szkoły.
   
 2. Istnieje możliwość przesłania muzyki celem przekazania jej instruktorowi tak, aby mógł przygotować się do zajęć. Na zajęcia prosimy zabrać muzykę najlepiej nagraną na płycie CD.
   
 3. Odwołanie zajęć w dniu zajęć i na dzień przed zajęciami wiąże się z przepadkiem opłaty za lekcję. Wszelkie kontakty celem ustalenia terminu zajęć odbywają się pomiędzy Szkołą Tańca FEN a klientem. W razie jakichkolwiek zmian prosimy o informowanie Szkoły Tańca FEN poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.szkolatanca-fen.pl lub telefonicznie. 
   
 4. Szkoła nie udziela zwrotów kosztów przy wykupionej i określonej liczbie lekcji indywidualnych.
   
 5. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.