POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem RODO szkoła tańca FEN przechowuje dane osobowe pozyskane podczas zapisów na zajęcia wyłącznie za zgodą klientów wyrażoną przy zapisie przy wypełnianiu formularza zajęciowego bądź osobiście na recepcji. Pozyskane dane objęte są ochroną tajemnicy przekazanych danych, nie podlegają udostępnianiu ani nie są wykorzystywane dla innych celów niż informacyjne dotyczące prowadzenia zajęć na które zapisał się dany uczestnik. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez klienta opiera się na zasadach dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznaczności. Przy elektronicznym zapisie na zajęcia zgodą przybiera formę e-mailową, przy zapisie w siedzibie szkoły formę ustną bądź pisemną (podpisany regulamin zajęć wraz z klauzulą RODO i o przetwarzaniu danych osobowych). Klient oświadcza, że na zajęcia zapisał się zgodnie z regulaminem zajęć i zaakceptował przekazanie danych osobowych wyłącznie dla celu informowania o zajęciach. Dane klienta nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób niż dla celów informacji o zajęciach.