LOKALIZACJA ZACISZE UL.BLOKOWA 3

Wejście przez bramę Osir
Oznaczenie lokalizacji
Sala pole dance i zajęć dla kobiet
Rurki Pole Fen Productions